Technical Program Committee

Jiyan Wu
Advanced Digital Sciences Center, Singapore

Meifang Shen
Talend Inc., USA

Chenxi Huang
Xiamen University, China

Shujie Yang
Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Yingjie Wang
Yantai University, China

Runze Hu
Tsinghua University, China

Mu Wang
Tsinghua University, China

Zhenzhen Luo
Jiangxi Normal University, China

Tiehua Zhang
Ant Group

Hongyue Wu
Tianjin University, China

Hao Hao
Shandong Academy of Sciences, China

Xiaoling Gui
Jiangxi Normal University, China

Xingyan Chen
Southwestern University of Finance and Economics, China

Kai Peng
Huaqiao University, Chin

Binbin Huang
Hangzhou Dianzi University, China

Dong Qin
Nanchang University, China

Xinping Rao
Xidian University, China

Xin Huang
Tongji University, China

Yongbin Liu
University of South China, China

Chenjun Xu
Wuhan University, China

Libo Feng
Yunnan University, China

Wei Yang
Jiangxi Normal University, China